17 juli 2019

Tussen wal en schip

 

Een oeververbinding tussen RIdderkerk en Krimpenerwaard is definitief in het water gevallen.

Het rijk heeft besloten dat de oplossing van de verkeersproblematiek in en om Rotterdam op een andere manier opgelost gaat worden. De SGP heeft er altijd voor gepleit om de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard te vergroten. De ergernis van de Algera-corridor moeten we in de toekomst wegnemen. Het college heeft in dit opzicht op het verkeerde paard gewed: geen oeverbinding naar Ridderkerk. Wat de extra middelen voor de oplossing van de Algeraproblematiek inhouden is op dit moment nog onduidelijk. Het is natuurlijk wel goed nieuws dat er € 30 mln extra wordt uitgetrokken om deze hardnekkige problematiek te helpen oplossen.

 Intussen is de status van het gebiedsbod, dat het college heeft gedaan om de tweede oeververbinding te realiseren, hoogst onduidelijk. Wat de SGP betreft is het bod (en de inhoud daarvan) met het wegvallen van de oeververbinding ook tussen wal en schip gevallen. De SGP wil het gesprek over de toekomst van ons gebied op een ordelijke manier voeren. Inwoners en bedrijven moeten werkelijk betrokken worden om hun opvattingen te kunnen geven. Daaraan heeft het bij het gebiedsbod ontbroken. De SGP vindt daarom dat het college dat huiswerk over moet doen.