4 juli 2023

DoneerRingen en Hertenkampen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 juli hebben wij als SGP twee moties ingediend. Allereerst de motie 'DoneerRingen' en daarnaast de motie 'Behoud hertenkampjes'.

De motie over het plaatsen van de DoneerRingen is overgenomen door het college en zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat er rondom de prullenbakken een speciale ring geplaatst zal worden waarin statiegeldflesjes en blikjes geplaatst kunnen worden zodat deze ingeleverd kunnen worden in plaats van dat deze bij het normale afval terechtkomen.

De motie over de hertenkampjes houdt in dat we het college vragen om een brief te sturen naar de Minister van LNV zodat we op de lange termijn ook nog kunnen blijven genieten van de hertenkampjes die nu al in onze gemeente plaatshebben. Ook deze motie kon rekenen op een meerderheid in de raad, waarmee we een mooi resultaat hebben behaald.

Motie DoneerRIngen

Motie DoneerRingen

Motie Behoud Hertenkampjes

Motie Hertenkampjes