13 november 2019

Regionale Energiestrategie

 

Energiestrategie

De opwekking van energie moet de komende decennia in Nederland flink gaan veranderen. Minder fossiel, meer duurzaam. Dat gaan we in Krimpenerwaard ook merken. Maar hoe, dat is nog steeds de vraag. Er wordt in opdracht van het rijk gewerkt aan een regionale energiestrategie. Dat wil zeggen: samen met omliggende gemeenten moet Krimpenerwaard aan geven hoe zij aan de energie- en klimaatdoelen van het kabinet invulling gaat geven. Dat moet al heel snel. Volgend jaar rond de zomer moeten we daarvoor plannen bij het Rijk hebben ingediend.

De SGP vindt dat we hiermee te hard van stapel lopen. We moeten voor een zo belangrijk onderwerp de tijd nemen. Tijd voor het informeren van onze inwoners. Tijd om tot zorgvuldige besluiten te komen. Daarom hebben wij bij de behandeling van de begroting een voorstel ingediend dat het college oproept om meer tijd te vragen voor het ontwikkelen van de nieuwe energiestrategie. Een meerderheid van de gemeenteraad was het eens met ons. Dus gaat het college zijn best doen om het voor elkaar te krijgen dat we beter kunnen nadenken over de bijdragen van Krimpenerwaard aan de energie- en klimaatdoelen.