6 juli 2022

Statement n.a.v. vertrek Floor de Jong

Vertrek Floor de Jong als raadslid voor de SGP

Gisteravond maakte ons raadslid Floor de Jong bekend dat hij zich terugtrekt uit de gemeenteraad. Hij heeft de aanleiding helder geschetst: een zeer groot en druk bedrijf, deze week gecombineerd met alle commotie rond de bomenzaagactie, dag en nacht gebeld worden. Dat alles maakt dat hij het onmogelijk nog kan combineren.

De SGP-fractie ziet hem met lede ogen gaan! Maandag nog gaven wij een statement uit waarin staat dat Floor als geen ander in staat is de belangen van de ondernemers, op diverse niveaus, te behartigen. Als volksvertegenwoordiger liep hij zich de benen uit het lijf voor hen. Daarin is hij een voorbeeld voor onze fractie en voor de hele Raad.

Helaas heeft zijn raadslidmaatschap maar enkele maanden geduurd. Als Raad gaan we de directe link met de agrariërs via Floor missen. Zeker in de huidige benarde positie waarin de boeren zitten, is het van het allergrootste belang dat wij goed in verbinding blijven met deze ondernemers.

Door de SGP-fractie is behoorlijk druk op Floor uitgeoefend om vanwege die reden aan te blijven. Hij heeft echter anders besloten. Wij wensen hem en zijn gezin al het goede en bovenal Gods zegen toe voor de toekomst.