7 december 2019

Onderbezetting programmabureau Veenweiden

 

De SGP heeft schriftelijke vragen gesteld over de personele onderbezetting bij het programmabureau Veenweiden (sectie Krimpenerwaard). De fractie is bezorgd over de voortgang van het beheerplan voor het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard alsmede de gesprekken die gevoerd worden met belanghebbenden over de zelfrealisatieplannen.

 

De vragen die de SGP aan het college van B&W stelt zijn:

1) Wat is de grootte van de onderbezetting bij het programmabureau?

2) Wat zijn de oorzaken van deze onderbezetting?

3) Welke actie onderneemt de Stuurgroep Veenweiden om op volledige personele bezetting te komen?

4) In hoeveel gevallen – afgezet tegen het totaal aantal gesprekken die het programmabureau voert - leidt de personele onderbezetting tot vertraging bij gesprekken over de zelfrealisatie?

5) In hoeverre leidt de personele onderbezetting tot vertraging bij het opstellen van een beheerplan voor het NNN Krimperwaard.