19 maart 2024

Mens en dier

Dinsdagavond 19 maart bespraken we tijdens de raadsvergadering de Dierenwelzijnsnota. Na een lang proces wat vorig jaar al tot een besluit had moeten leiden was het nu eindelijk zover. De nota gaat dus vooral over onze omgang met dieren binnen onze gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de omgang met (loslopende) honden en katten, dierenmishandeling, beheervan uitheemse diersoorten en schadebestrijding.

We hebben tijdens de besprekingen in zowel de commissie als de raad aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om ook op gemeentegronden eventueel te mogen jagen. Er zijn echter zo weinig gronden in het bezit van de gemeente dat het op dit moment niet noodzakelijk was om dit aan te passen. Op dit moment is het namelijk niet mogelijk om op gemeentegronden te jagen, want het jachtrecht is en wordt niet verhuurd.

Een ander aandachtspunt wat wij hebben ingebracht is de overlast van zowel de muskusrat en de Amerikaanse rivierkreeft. In 2023 werden er in heel Nederland 51000 muskusratten gevangen, waarvan wel 8100 in onze mooie Krimpenerwaard. Ook de Amerikaanse rivierkreeft zorgt voor veel overlast door de sloten kaal te eten, waardoor er weinig voedsel overblijft voor vissen en andere diersoorten. Omdat de sloten vaak eigendom zijn van het waterschap is het uiterst belangrijk om te zorgen voor goed overleg tussen de gemeente en het waterschap. Als wij er last van hebben moeten we het waterschap aan kunnen spreken om zich in te spannen om die overlast te beperken. De wethouder zegde toe om zich blijvend in te spannen om deze zaken onder de aandacht te brengen en te houden.