9 februari 2021

Nieuwbouw gemeentekantoor? Zorg voor visie!

Tijdens de afgelopen raadsvergadering op 2 februari is er een motie ingediend die voorstelde om een second opinion uit te voeren naar de nieuwbouw van een gemeentekantoor. 

De SGP heeft lang nagedacht of we deze motie van ongeveer alle partijen uit de Raad (behalve van CU en SGP) zouden moeten steunen of niet. Wij vinden hem in ieder geval heel sympathiek. Met de meeste argumenten zijn we het gewoon eens.

Toch hebben wij een andere insteek gekozen. Wij willen om diverse redenen tijd kopen en ik denk dat deze wens ook bij alle ondertekenaars van de motie leeft. Voor ons zijn de belangrijkste vijf argumenten om nu niet tot nieuwbouw over te gaan:

1.    De financiële situatie van Krimpenerwaard; het zou bijzonder lastig uit te leggen zijn dat we tegelijk op de kosten in bv de Jeugdzorg en Bibliotheekwerk moeten bezuinigen terwijl we wel een nieuwbouwproject van 25 miljoen realiseren!

2.    Belangrijker nog; er is geen werk gemaakt van draagvlak in de bevolking terwijl we een huis van de gemeente willen realiseren, voor álle inwoners. Wij willen hen meenemen in dit proces zodat er tenminste iets van begrip ontstaat. Welke uitstraling willen wij bijvoorbeeld dat het gebouw moet hebben?

3.    Hoofdargument om tot nieuwbouw te komen is duurzaamheid. Wij vinden niet dat dit tegen elke prijs kan. Investering en rendement zijn nu niet in evenwicht. Inwoners kunnen hun pand ook niet zomaar tegen de vlakte gooien als het niet aan het energielabel voldoet. We kunnen daarnaast voor een betrekkelijk laag bedrag de huidige gebouwen verduurzamen en zo ook tijd kopen. Dat voorkomt meteen een stuk kapitaalvernietiging qua investeringen die gedaan zijn meteen na de herindeling.

4.    Corona en thuiswerken: op dit moment zijn er verschillende geluiden over thuiswerken na de crisis. De ene deskundige zegt dat de oude manier van werken op kantoor binnen de kortste keren teruggekeerd is, een ander zegt dat thuiswerken een blijvertje is. Wij willen een aantal jaren kijken hoe dit zich ontwikkeld om zo een gebouw in maatwerk te kunnen ontwikkelen.

5.    En tenslotte, een aspect wat mijn fractie al meer heeft ingebracht: samenwerking met andere organisaties in een nieuw pand. Denk aan politie, BOA, Bibliotheek en andere instanties. Dat aspect is nu nog helemaal niet meegenomen in de plannen. Hiermee zou er ook veel meer draagvlak gerealiseerd worden in diverse organisaties.

Kortom de huidige haast is onnodig, gaat ten koste van draagvlak en financiën, terwijl de investering om tot een duurzaam kantoor, alleen voor de gemeenteorganisatie, te komen veel te hoog is. We moeten echt tijd uit gaan trekken voor visievorming, dat hebben wij in de besprekingen compleet gemist. Gebruik de komende jaren om alle opties te onderzoeken, creëer zo breed mogelijk  draagvlak.

Uiteindelijk levert dat voor alle partijen de meeste winst op.