2 juni 2021

Nu even geen gemeentekantoor!

 

Al lange tijd is erover gesproken, een nieuw gemeentekantoor. Gisteravond stond het dan uiteindelijk op de raadsagenda. Onderstaand een kort overzicht van de overwegingen van de SGP-Fractie.

Nieuwbouw zou de lasten kunnen verlagen, verbetert de efficiëntie van het gemeentebestuur en ga zo maar verder. Juist nu in deze tijd met lage rentetarieven zou het interessant kunnen zijn om juist nu te gaan bouwen. 

Maar aan de andere kant zijn er nog veel zaken waar we erg mee worstelen. Denk hierbij aan de financiën. Het gaat financieel helemaal niet zo goed met onze gemeente,niet alleen de Krimpenerwaard overigens, los van alle maatregelen die genomen moesten worden vanwege de corona-impacht worden we geconfronteerd met miljoenen aan tegenvallers. Het IHP, het integrale huisvestingsplan voor scholen, bijvoorbeeld vraagt om een extra investering van 20 miljoen. Het onderhoud aan de Steinsedijk, de Veerstoep in Bergambacht en ga zo maar door. Wij vragen ons sterk af of het verantwoord is om in deze tijd zulke investeringen te doen, die door de inwoners betaald moeten worden 

Eén van de belangrijkste afwegingen van de SGP is altijd geweest dat de inwoners erop vooruit moeten gaan. Dat gebeurt met nieuwbouw, maar het voordeel is slechts minimaal. De risico's die er genomen moeten worden zijn ook niet mis, denk alleen al aan eventuele stijgingen van de bouwkosten.

Het volgende wat we missen is de hele visievorming in het voortraject. Wat voor gemeentekantoor willen we eigenlijk hebben? Hoe kijken de inwoners naar het gemeentekantoor? Maar ook, kunnen we door efficiënt medegebruik het kantoor maximaal benutten en daarmee weer de kosten drukken? Nu zegt het college wel dat ze dat alsnog kunnen gaan doen, maar waarom gebeurt dit niet gewoon vooraf in plaats van achteraf? Als we het particitatie en onderzoekstraject doorlopen hebben kunnen we een optimale visie vaststellen met de juiste uitgangspunten.

Andere punten die we hebben meegenomen zijn bijvoorbeeld het duurzaamheidsvraagstuk. In hoeverre is het duurzaam om 4 kantoren, die nog in prima staat zijn, weg te doen en er dan voor 25 miljoen iets nieuws neer te zetten? Bereiken we dan wel echt duurzaamheids-rendement? Duurzaamheid is een hele goede zaak, maar nut en noodzaak moeten wel in evenwicht zijn.

Daarnaast heb je de vraag welk signaal je afgeeft. Als overheid gooien we gebouwen plat en bouwen nieuw, maar de inwoners kunnen niet zomaar hun huis plat gooien, maar die moeten gaan isoleren, dubbel glas zetten, de verwarming lager etc. Duurzaamheid is goed, maar verantwoord met geld omgaan is ook erg belangrijk.

Wij denken daarom dat het beter is om uit te stralen dat we gaan sparen om op termijn duurzame nieuwbouw te kunnen bekostigen. Daarmee geven we een goed voorbeeld, ook qua financieel gedegen beleid. Per saldo vinden we het daarom de minst slechte variant als we de bestaande kantoren minimaal op energielabel C brengen, voor zover ze dat nog niet zijn, want dat is een verplichting. Zo kopen we tijd om aan visievorming, participatie en medegebruik te werken.
Daarnaast kunnen we dan ook werken aan de andere financiële uitdagingen die ruim voorhanden zijn. De kantoren op label C brengen kost uiteraard ook nog genoeg, maar we zullen dan wel gaan besparen op energiekosten in die gebouwen. We gooien dan ook niet gelijk de investeringen van 4.5 miljoen weg waarvoor we de gebouwen korte tijd geleden nog hebben aangepast. 
We zijn vóór het maken van meters, daarom denken we ook graag constructief mee, zowel binnen als buiten de werkgroep. Maar in dit dossier kiezen we voor voorzichtigheid, gedegenheid en zuinigheid. Met het besef dat nieuwbouw zeker een keer nodig is de komende jaren, vanwege de voordelen, maar ook vanwege de strengere eisen. Maar dan wel in het besef dat duurzaamheid en kostprijs een beetje in evenwicht zijn, want dat is nu niet het geval.