18 mei 2019

Motie onderzoek hoogspanningslijn aangenomen!

De door de SGP opgestelde en mede ondertekende motie door Pro Krimpenerwaard is door de gemeenteraad op 15 mei jongstleden bijna unaniem aangenomen. Het betreft een nader onderzoek naar verkabeling van de hoogspanningslijn Krimpen aan den IJssel-Gouda ter hoogte van de nieuwbouw van Ouderkerk aan den IJssel.

In de overwegingen staat dat het ondergronds aanleggen positief is voor de leefbaarheid van Ouderkerk aan den IJssel en dat de hoogspanningslijn een gezondheidsrisico met zich meebrengt vanwege magnetische velden en met name een verhoogd risico geeft van kinderleukemie. 

Door minister Wiebes van Economische Zaken is onder meer dit tracé voor het ondergronds aanleggen (verkabelen) aangewezen. Een nader onderzoek is noodzakelijk om de precieze kosten te weten alsmede op de hoogte te zijn van de technische mogelijkheden van verkabeling. De onderzoekskosten bedragen maximaal €20.000.

De motie vraagt om een haalbaarheidsonderzoek in overleg met de provincie Zuid-Holland en netbeheerder Tennet. Wethouder Leon de Wit deelde mee inmiddels al een offerte daarvoor te hebben opgevraagd. Een voorstel ter besluitvorming van het onderzoek zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.