26 juni 2019

Motie besteding bedrag precarioheffing €500.000

 

De SGP dient bij de behandeling van de kadernota op de gemeenteraadsvergadering van  9 juli 2019 een motie in om het nog openstaande bedrag van 5 ton van de precarioheffing kabels en leidingen volledig te besteden aan duurzame projecten in de gemeente Krimpenerwaard.

Door dit bedrag kunnen diverse projecten geïnitieerd worden. Op deze wijze geeft de gemeente steun aan diverse maatschappelijke projecten van maatschappelijke partijen binnen onze gemeente die op vrijwillige basis zich inzetten voor duurzame projecten.

Een goed voorbeeld van ondersteuning van duurzame projecten is bijvoorbeeld het werk van Streekfonds Krimpenerwaard. Zij ontvangen bedragen van de gemeente of Provincie Zuid-Holland en steunen op die manier duurzame projecten die op de website van het Streekfonds te vinden zijn.

De motie verzoekt het college een voorstel te maken ten gunste van duurzame projecten in de gemeente en de projectenlijst voor te leggen aan de gemeenteraad.