22 november 2019

Dierenwelzijn en knobbelzwanen

Afgelopen week bespraken we in de commissie onder andere de 'Nota dierenwelzijn' en het rapport over de knobbelzwanen. Vanuit de fractie hebben we de volgende opmerkingen gemaakt.

 

Nota dierenwelzijn

De nota is vooral een overzicht van alle wettelijke taken en regelingen, in die zin bied de nota een mooi overzicht. Maar spannend is ie niet, er staat weinig in. Na de meeste lappen tekst staat er: geen taak voor de gemeente. En dat is eigenlijk wel heel goed, vinden wij. We moeten ons als gemeente bij onze leest houden. We moeten ons geen taken (bv als kattenopvang) toe gaan bedelen als er geen wettelijke zorgplicht is.

Een dubbel gevoel dus bij deze nota, enerzijds blij dat er geen nieuws in staat, anderzijds het gevoel dat een hele dure nota in een hele diepe lade gaat verdwijnen.

Wat tijdens de bespreking vooral zorgen baarde was de harde confrontatie tussen wildbeheerders (jagers) en de fractie Dierbaar Krimpenerwaard. Een echte escalatie (in het veld) zou dramatisch zijn voor alle partijen. Onze vraag aan de burgemeester was dus of er een bemiddelingspoging gedaan kan worden.

Rapport knobbelzwanen

De nota Dierenwelzijn was een heel summier rapport met weinig nieuws, de nota Knobbelzwanen daarentegen staat bomvol feitelijke informatie, hier heeft heel veel veldwerk in gezeten.

Als SGP konden we de teneur van het rapport helemaal onderschrijven: nestbehandeling (schudden en prikken van eieren) is verreweg de meest humane manier om de zwanenpopulatie in de hand te houden en schade aan het grasland zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze manier kan wrede afschoot van zwanen voorkomen worden.

Partijen en instanties die ervoor pleiten om de zwaan maar haar gang te laten gaan, die konden niet op bijval van de SGP rekenen dus.

De nota is wat de SGP betreft dus helder, wij zijn blij met dit goede evenwicht in deze tekst. Goed ook dat boeren steeds meer de schade aan het grasland melden en vergoed krijgen, op deze manier wordt de omvang van het probleem ook meer voelbaar!