2 december 2020

Huisvestingsverordening

In de oordeelsvormende commissie Ruimte & Financien van 1-12-2020 stond, onder andere, de geactualiseerde huisvestingsverordening op de rol.

In deze geactualiseerde versie zijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen, het voorstel is om de bestaande verordening op een viertal punten aan te passen. Het betreft de volgende punten:

  1. Lokale woningzoekenden met voorrang (max. 25%) te huisvesten in eigen kern.
  2. Loting toe te voegen als toewijzingsmethode van sociale huurwoningen.
  3. Gedwongen verkoop van de woning als urgentiegrond toe te voegen.
  4. De mantelzorgurgentie ook voor eigen inwoners mogelijk te maken.

De SGP fractie is blij met de voorgestelde wijzigingen, het speelt in op problematiek waar ook de SGP fractie regelmatig vragen over krijgt van inwoners.

  • Lokale woningzoekenden met voorrang te huisvesten in eigen kern: 

 Regelmatig krijgt de fractie signalen van inwoners dat het lastig, zoniet onmogelijk, is een huurwoning in de eigen kern te bemachtigen. De voorgestelde wijziging speelt in op dit probleem. Om te bevorderen dat het gemakkelijker wordt voor inwoners om in hun eigen kern te blijven wonen, mag maximaal 25 procent van de nieuw te verhuren woningen met voorrang worden toegewezen aan een inwoner uit deze kern.

  •  Loting toe te voegen als toewijzingsmethode van sociale huurwoningen:

 Tot nu was de inschrijfduur, en natuurlijk het inkomen, bepalend bij toewijzing van een woning. Woningzoekenden die nog niet zo lang staan ingeschreven, maar wel snel een woning nodig hebben, komen daardoor in de knel. Door bij max. 10% van de te publiceren woonruimte de volgorde te bepalen door middel van loting maken woningzoekenden bij deze woningen een net zo grote kans om deze aangeboden te krijgen als iemand die al heel lang ingeschreven staat.

  • Gedwongen verkoop van de woning als urgentiegrond toe te voegen:

In tijden van economische crisis komt het regelmatig voor dat huishoudens met thuiswonenden kinderen (tot 23 jaar) hun woning noodgedwongen moeten verkopen, zonder dat er betaalachterstanden bij de hypotheekverstrekker zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld schulden bij derden die de hypotheekverstrekker vragen om gedwongen verkoop van de woning zodat schulden afgelost kunnen worden. Om te voorkomen dat deze huishoudens dakloos worden is dit als urgentiegrond toegevoegd.

  • De mantelzorgurgentie ook voor eigen inwoners mogelijk te maken:

Het was tot op heden niet mogelijk urgentie te verkrijgen als mantelzorger en zorgontvanger in dezelfde gemeenten wonen. Het is niet rechtvaardig als een mantelzorger uit Gouda bijvoorbeeld wel naar Lekkerkerk mag verhuizen op grond van mantelzorgurgentie en iemand uit Haastrecht niet. Deze aanpassing komt tegemoet aan deze onrechtvaardigheid. 

De verordening komt in de gemeenteraadsvergadering van 15 december in stemming. Naar verwachting zal dit raadsvoorstel worden aangenomen.