9 juli 2019

Duurzaamheid

 

De SGP heeft bij de behandeling van de Kadernota 2020 het voorstel gedaan om 500.000 euro, die de gemeente op de begroting heeft staan uit een precarioheffing op kabels en leidingen uit het verleden, te besteden aan duurzame projecten.

Dit voorstel kon op ruime steun vanuit de gemeenteraad rekenen. Het college heeft toegezegd om bij de begroting aan te geven hoeveel geld er (al) aan duurzame initiatieven ordt uitgegeven. Mogelijk is daar de opbrengst uit de precariorechten niet voor nodig. Als dat zo is, zou dat winst zijn. Dan kunnen we die middelen voor andere nuttige doelen inzetten. Mochten deze gelden wel nodig zijn, dan gaat de SGP ervan uit dat het college ze ook werkelijk voor duurzaamheid zal inzetten.