13 november 2019

Afvalstoffenheffing

 

Afvalstoffenheffing

De vervuiler betaalt. Dat is een goed uitgangspunt. Wie meer afval produceert, moet ook meer betalen om het op te ruimen. Die logica vond de SGP onvoldoende terug in de begroting voor 2020. Het college stelde voor om ‘het vastrecht’ voor de afvalstoffenheffing fors te verhogen. De SGP pleitte ervoor om juist de prijs van een aanbieding van een container met restafval te verhogen. Op die manier loont het scheiden van afval en worden inwoners gestimuleerd om zo weinig mogelijk restafval aan te bieden. Samen met CU, VVD, ProKrimpenerwaard, Waard18, Dierbaar Krimpenerwaard en CDA dienden we hiervoor een wijzigingsvoorstel in. Dat werd door de raad aangenomen. U kunt dus kosten besparen door zo weinig mogelijk restafval aan te bieden. Scheiden van afval loont!