2 februari 2023

Nieuwbouw Schoonhovens College

Nieuwbouw Schoonhovens College en sporthal De Meent

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari  2023 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de nieuwbouwplannen voor het Schoonhovens College en sporthal De Meent.

Het ontwerp van de school is mooi en duurzaam. Als het nieuwe gebouw er in 2025 staat, dan kan de school weer vele jaren vooruit. Een goed schoolgebouw is immers ook een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Iets wat we onze jongeren van harte gunnen.

Als SGP zijn we tevreden dat omwonenden goed zijn meegenomen in de plannen. Dat heeft ook tot een aantal wijzigingen geleid. Goed om zo samen met inwoners te streven naar een zo goed mogelijk resultaat.

Het plan valt helaas duurder uit dan oorspronkelijk begroot. Ook hier spelen inflatie en prijsstijgingen van grondstoffen een rol. Naar de mening van de SGP is het overigens niet verstandig dat er investeringsbedragen worden gecommuniceerd via de media voordat de aanbesteding gaat plaatsvinden. Het gaat weliswaar om een totaalbedrag, maar bouwbedrijven kunnen goed rekenen en het is niet in het belang van de gemeente dat deze bedragen op straat liggen. Dat kan alleen maar een prijsopdrijvend effect hebben.

Alles overziend heeft de SGP met overtuiging ingestemd met de nieuwbouwplannen en hopen samen met school- en sporthalgebruikers op een goed en voorspoedig verloop van de nieuwbouw.