17 mei 2019

Korting subsidies ongedaan gemaakt

De voorgenomen korting op subsidies van verenigingen en instellingen van 3,5% op alle subsidies voor 2020 is teruggedraaid door de gemeenteraad van Krimpenerwaard. Het amendement van de SGP-fractie werd met algemene stemmen aanvaard.

 In het raadsvoorstel werd door het College van B&W betoogd dat een fout vanuit de voormalige gemeenten zorgde voor een tekort van 180.000,- structureel. Dit zou betekenen dat elke subsidieontvanger met 3,5% gekort zou worden. Voor een aantal instanties (zeker die met personeel) zou dit flinke gevolgen hebben aangezien de kosten wel stijgen.

SGP-Krimpenerwaard heeft in de raadsvergadering van 15 mei jl. gepleit voor het terugdraaien van de voorgestelde korting, in ieder geval voor komend jaar. Daarna moet een definitieve oplossing gevonden worden. Het amendement wat de SGP-fractie indiende werd mede ondertekend door CDA, ChristenUnie, PVDA en D66. Bij de stemming bleken echter alle andere fracties ook akkoord te zijn met de ombuiging voor 2020 zodat het amendement met algemene stemmen werd aanvaard.

De wethouder zegde toe de extra kosten uit de algemene reserve te putten en op zoek te gaan naar een definitieve oplossing.