11 juni 2019

MFA Vogelweide

 

 

Goede onderwijsvoorzieningen zijn belangrijk voor onze kinderen. Op 11 juni vergaderde de gemeenteraad over een investeringskrediet voor permanente uitbreiding van MFA Vogelweide in Schoonhoven.

Door de vestiging van veel jonge gezinnen groeien de twee scholen: Emma en Ichthus de komende jaren en is er dringend uitbreiding nodig. Dit voorstel, een krediet van 1,45 miljoen euro voor een vijftal lokalen en enkele nevenruimten, steunde de SGP van harte. Aandacht vraagt de SGP voor een tweetal punten: extra parkeerplaatsen zijn nodig maar lijken in de omgeving moeilijk te vinden. Een tweede punt van aandacht is de verkeersdrukte in de Fazantstraat, de enige toegangsweg richting de MFA en de daarachter liggende nieuwbouw. Strikte monitoring van het verkeer is daar nodig en bij een teveel aan autoverkeer moeten er verkeersmaatregelen komen.