22 februari 2023

Zorgen SGP om nieuwbouw gemeentekantoor in 5 punten

Gisteravond bespraken we in de commissie Ruimte & Financiën het raadsvoorstel om in te stemmen met het realisatiebudget voor het nieuwe gemeentekantoor. Jan Verburg sprak daar onze zorgen uit over het voorliggende voorstel. Onderstaand zijn volledige inbreng.

 

Voorzitter,

Mijn collega Peter Klerk is in de Beeldvormende bijeenkomst over het Gemeentekantoor begonnen met te zeggen dat genoegzaam bekend is dat het geen grote wens van de SGP is om een nieuw gemeentekantoor als ambitie in het coalitieakkoord op te nemen. Tegelijk heeft hij gezegd dat we wel voorstander zijn van goede huisvesting voor onze medewerkers en betere dienstverlening aan de inwoners. Die 2 zinnetjes schetsen goed het spanningsveld wat wij ervaren als fractie, gisteravond hebben we daar met 10 fractieleden nog een hele avond over nagedacht en gepiekerd. Ook vanavond zijn wij er nog niet uit.

Ik schets enkele onderdelen van ons spanningsveld, die zijn echt fors:

  • Het kantoor wat we voor ogen hebben is eigenlijk meteen al te klein zeker als we bedenken dat we notabene 60 formatieplaatsen moeten invullen als we kijken naar landelijke normen. Vanaf dag 1 er is meteen al te veel druk op werkplekken. Dat is nu ook al zo, medewerkers moeten vooraf een werkplek reserveren, straks is dat niet anders. Dat voelt niet goed als je zo enorm geïnvesteerd hebt.
  • Het tweede punt: wat voor organisatie willen we eigenlijk zijn? Een gemeentekantoor waar reuring plaatsvindt of toch vooral een kantoor waar ambtenaren werken. We hadden dachten wij voor ogen: een plek waar medewerkers, inwoners, organisaties elkaar ontmoeten, waar ketenpartners gehuisvest zijn zoals IBKW (ons ingenieursbureau), welzijnsstichtingen enz. Vanaf de allereerste besprekingen hebben wij aangegeven dat wij een echt Huis van de gemeente voor ogen zien. Ook het coalitieakkoord maar ook diverse visiedocumenten van de gemeente zijn hier heel duidelijk in. Vanwege het ruimtegebrek is dat medegebruik er totaal niet van gekomen helaas. Daarin zijn wij echt teleurgesteld!
  • Dan een zorg over de investeringskosten. Sinds kort weten we dat we boven op de investering van 30 mlj ook kosten gaan krijgen voor aanleg natuurgebiedje achter het kantoor en voor het in eigen beheer nemen van de Veerweg om die aan te kunnen passen aan de nieuwe situatie. Bij de kosten van de natuur kunnen we met enige fantasie nog zeggen dat die het algemeen belang van omwonenden dienen, iedereen kan er gebruik van maken. Die kosten hoeven dus niet 1 op 1 aan de realisatie van het kantoor toegekend te worden. Maar de aanpassingen aan de Veerweg kunnen daar onmogelijk los van worden gezien en die aanpassingskosten zullen ook niet meevallen. Als deze kosten bekend zijn kunnen we de totale kostenafweging pas echt maken.
  • Een ander punt is de kostenbeheersing. Hoe voorkomen we herhalingen zoals bij de Veerstoep in Bergambacht en het Schoonhovens College waar we miljoenenstijgingen slechts konden accepteren, met de rug tegen de muur? Als je maar even Googled op overheidsprojecten die qua kosten gigantisch uit de bocht zijn gevlogen, dan wil je er vooraf alles aan doen om een dergelijke “blunderput” zoals dat genoemd wordt te voorkomen. Het begint dan al bij het heiwerk: als blijkt dat geen prefab-palen maar toch grond verdringende palen nodig zijn, gaan die kosten meteen al met een factor 4 omhoog. Dit is nog maar 1 voorbeeld. Een vraag die wij dan ook hebben is: in hoeverre kan het bouwrisico afgekocht worden door de gemeente? Uiteraard kost dat ook geld maar we weten wel waar we aan toe zijn. En dat is voor een gemeenteraad een hele prettige wetenschap.
  • Het liefst zouden we het voorgestelde budget taakstellend maken, dit is het bedrag en geen euro meer, we willen niet het risico lopen dat de burger opdraait voor hoge extra kosten. In het coalitieakkoord hebben we als SGP vastgelegd dat de jaarlijkse exploitatiekosten van nieuwbouw niet hoger mogen zijn dan jaarlijkse kosten van de huidige kantoren als die verbouwd zouden worden. In het voorliggende voorstel is dat inderdaad het geval, de onzekerheden zoals hiervoor geschetst maken het ons uiterst moeilijk.

Tot slot is voor ons nog niet helemaal duidelijk dat de stikstofbeperkingen geen roet in het eten gaan gooien qua bouw. En we vragen ons af of het monumentale pand in Schoonhoven qua kosten met dit voorstel ook niet meer op de begroting drukt.

Naast al deze zorgpunten willen we nog wel heel duidelijk aangeven dat als hard gemaakt wordt dat voldaan wordt aan ons uitgangspunt van kostenneutraliteit t.o.v. de 4 bestaande gebouwen, wij in zullen stemmen met het voorstel. Afspraak is afspraak. Daar mag de Raad ons aan houden. Maar dan wel met inbegrip van helderheid op alle punten. Laten we geen overhaaste besluiten nemen maar ook deze kosten en risico’s in kaart hebben en beheersen.

Wat de SGP betreft is dit geen hamerstuk voor de Raad en ook geen bespreekstuk aangezien het voorstel nog niet compleet is. Zorg dat we alle risico’s uitsluiten zodat we een gelikt communicatie-offensief naar de inwoners toe kunnen opstarten waarin overduidelijk wordt dat de kosten voor hen niet omhooggaan, dat de dienstverlening op 1 plek verbeterd, dat flinke woningbouw op de oude locaties gaat gebeuren. Het draagvlak ontbreekt nu echt omdat men alleen de 30 miljoen in beeld heeft en vaak niet weet dat de jaarkosten niet stijgen. We hebben maar 1 kans om het goed te doen, pak die kans college!