1 november 2022

Nieuw commissielid beëdigd

Afgelopen dinsdagavond 1 november is Fabian Voorsluijs beëidigd als nieuw commissielid voor onze fractie. Daardoor is de SGP-Fractie weer compleet met 5 raadsleden en 4 commissieleden. Uiteraard zijn er ook nog diverse fractievolgers en ondersteuners die de fractie helpen waar nodig.

Wij wensen Fabian veel wijsheid en Gods zegen toe in zijn nieuwe rol als commissielid.