7 juli 2022

Locatiekeuze Gemeentekantoor

Tijdens de afgelopen raadsvergadering bespraken we onder andere de locatiekeuze voor het nieuwe gemeentekantoor.  Zoals in ons verkiezingsprogramma staat hoeft daar wat ons betreft geen vaart mee gemaakt te worden, onder meer vanwege de financiële situatie van de gemeente.

We hebben daarom een stemverklaring afgegeven om zo helder te maken wat ons standpunt is.

Stemverklaring:

Voor de SGP is nieuwbouw van een gemeentekantoor geen doel. Dat is geen geheim. De SGP heeft gegeven het feit dat er toch nagedacht wordt over nieuwbouw geen problemen met de voorgestelde locatie. We maken ons wel zorgen over de financiële beheersing. 
De keuze van een locatie brengt immers ingrijpende financiële gevolgen met zich mee. Wij begrijpen niet dat dit geen overweging is geweest bij het afwegen van de verschillende opties. Daarnaast is het niet duidelijk welke kosten wel in de ontwikkeling worden meegeteld en welke niet (denk aan de kosten van het natuurgebiedje).
Onze oproep is om vanaf het begin integraal te begroten, ook al is er nog veel onduidelijk, het totaalbudget kan wel gecompartimenteerd worden en er ontstaat bovendien voor de RAAD zicht op wat er is meegenomen in de plannen en wat niet. 
Desondanks zullen we niet tegenstemmen en hopen we dat onze oproep achteraf overbodig bleek te zijn.