20 maart 2023

Vertrek Wethouder Wassink

Met pijn in het hart neemt SGP Krimpenerwaard afscheid van een gewaardeerd collega en wethouder. Erik Wassink heeft besloten zijn ambt neer te leggen.  "In de afgelopen maanden heb ik gemerkt dat het wethouderschap mij teveel energie kost, meer dan ik bij de start van mijn wethouderschap veronderstelde. Daarnaast is het vinden van een goede balans tussen zakelijk en privé een voortdurende worsteling."

Maandagavond 20 maart zijn wij als fractie bijeen geweest om deze kwestie te bespreken. We zijn Erik dankbaar voor zijn werk en inzet. Hij deed zijn werk met liefde voor de Krimpenerwaard. 

SGP Krimpenerwaard zal spoedig zorgen voor de voordracht van een nieuwe wethouder. 

We bidden samen met de fractie om wijsheid zodat het College weer zo snel als mogelijk is, voltallig uitvoering kan geven aan haar programma 'Vitaal vooruit!'.

Bestuur en fractie SGP-Krimpenerwaard