19 oktober 2020

Afscheid FractievoorzitterFractievoorzitter SGP neemt afscheid van de gemeenteraad

Onze fractievoorzitter Jan Willem van der Ham heeft aangegeven een punt te zetten achter zijn raadswerk. Ruim 22,5 jaar heeft hij deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Ouderkerk en Krimpenerwaard.

In zijn bericht aan burgemeester Cazemier schrijft de scheidend fractievoorzitter: 'Politiek is een deel van mijn leven geworden. Ik ben van het politieke debat gaan houden. Om na te denken over de inrichting van onze lokale samenleving. Om de mond van de burgers te zijn in onze vergaderingen. Op zoek naar overeenkomsten bij andere fracties. Maar als het nodig was de tegenstellingen scherp krijgen en maken. Ook daar heeft onze burger recht op. Aan het mooie werk als raadslid komt een einde. Met ingang van 17 november 2020 dien ik mijn ontslag als raadslid in. De tijd die ik wil investeren om mijn raadswerk goed te kunnen doen, gaat mij ontbreken. Ten opzichte van mijn gezin, mijn eigen partij, alle inwoners van de Krimpenerwaard en mezelf vind ik het een eerlijke zaak om daaruit conclusies te trekken. Dat valt me zwaar. Maar het is onontkoombaar. Ik vond het een eer om zoveel jaar het vertrouwen van mijn partij, mijn geweldige fractiegenoten en van vele inwoners te krijgen. En samen te werken met collega-raadsleden van allerlei pluimage, collegeleden, burgemeesters en veel ambtenaren met hart voor de publieke zaak. Ik wil hen allemaal daarvoor hartelijk danken. Bovenal spreek ik dank uit aan God, die mij iedere keer de gezondheid gaf om mijn raadswerk vorm en inhoud te geven.’

 Jan Willem van der Ham wordt als fractievoorzitter opgevolgd door Jan Verburg. Jan Verburg heeft ruime ervaring als raadslid in voormalige gemeente Vlist en nu in Krimpenerwaard. Jan Verburg: ‘Als fractie zijn we Jan Willem erg veel dank verschuldigd voor de stevige positie die hij de SGP in de Krimpenerwaard heeft gegeven. Ik wil die koers graag ongewijzigd doorzetten, met Gods zegen en samen met de fractievertegenwoordigers uit alle kernen van ons gebied’

 De openvallende plaats in de gemeenteraad zal worden ingevuld door Maarten Noordergraaf. Maarten heeft ervaring als raadslid in de voormalige gemeente Ouderkerk en als commissielid voor de SGP in Krimpenerwaard. Maarten Noordergraaf: ‘Het is een eer om Jan Willem zijn plaats in te nemen in de gemeenteraad. Ik heb veel zin om mij in te zetten voor onze mooie gemeente, samen met mijn collega fractie en raadsleden’

Uiteraard zijn we als fractie en bestuur erg dankbaar voor de inzet van Jan Willem van der Ham voor zijn inzet in de gemeente Krimpenerwaard, maar ook de periode daarvoor in de gemeente Ouderkerk. Wij wensen hem alle goeds, maar bovenal Gods zegen toe voor de toekomst.