5 oktober 2021

Een eind aan het geknal?

Vuurwerkverbod, een woord wat al langere tijd rondwaart in de Krimpenerwaard. De burgemeester wil er niet aan, want het zou niet handhaafbaar zijn, terwijl de meerderheid van de raad wel deze wens heeft uitgesproken. Onze inbreng is en blijft dat we hier zo snel mogelijk een eind aan moeten gaan maken en dat er duidelijke afspraken moeten komen over wanneer het geknal gaat stoppen. Onze inbreng was als volgt:

Voorzitter,

In de gemeenten Rotterdam, Soest en Apeldoorn is het al geregeld. Utrecht volgt waarschijnlijk per 2022-2023 en Ede het jaar daarna. Een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk. Waarom is het bij ons zo moeilijk om hier een concrete afspraak over te maken?

De SGP fractie wil gewoon dat de motie M19-84 wordt uitgevoerd. Wij blijven bij ons standpunt dat wij zo snel mogelijk willen overgaan tot het verbieden van het afsteken van vuurwerk in onze gemeente.

De belangrijktsteargumenten zijn voor ons helder en duidelijk:

- Minder vuurwerkslachtoffers

- Minder milieuschade.

Dat bleek duidelijk na de laatste jaarwisseling. De argumenten m.b.t. de handhaving en eventuele compensatie van ondernemers zijn voor onze fractie geen redenen om in te stemmen met het uitstel van de motie.

We juichen het overigens toe dat onze burgemeester verzocht heeft het landelijk vuurwerkverbod weer op de kameragenda te plaatsen. Gezien de huidige politieke situatie verwachten we hier echter geen wonderen van.

Voorzitter, de SGP stemt niet in met dit raadsvoorstel. Wat onze fractie betreft krijgt u volgend jaar een knallend afscheid en kunnen we dit dossier daarmee afsluiten.