25 november 2020

De lange weg naar een vuurwerkvrij gemeente

 

In november 2019 diende SGP-Krimpenerwaard, samen met D66, een motie in om in 2022/2023 als eerste vuurwerkvrije gemeente te boek te staan. Deze motie werd met grote meerderheid aangenomen. Dinsdag 24 november besprak de commissie SBBV het plan van aanpak van het College om dit te bereiken. Dit werd een “spetterende en knetterende” discussie die maar liefst 1.5 uur duurde!

Het voorstel van het College laat zien dat het aantal vuurwerkvrije zones rond verzorgingshuizen en molens uitgebreid gaat worden van 8 naar 14. Verder krijgen straten de kans om vrijwillige vuurwerkvrije zones te vormen. Daarnaast wordt er intensief gecommuniceerd en op de gevaren gewezen. Schadebedragen zullen prominenter zichtbaar worden gemaakt. Op zich prima voornemens. Het College kiest echter nadrukkelijk voor langzame afbouw, draagvlak in de samenleving en kiest er bewust voor pas op een later moment richting vuurwerkvrij te gaan. Daarom is er ook een peiling gedaan onder inwoners naar het draagvlak (uitslag nog onbekend). Deze peiling had vooraf moeten gebeuren en niet nadat er een duidelijke uitspraak van de raad ligt. De aanpak van het College is duidelijk gebaseerd op het vertrouwen in de samenleving dat het vuurwerkgebruik op termijn vanzelf minder gaat worden als landelijke ontwikkelingen daarvoor gaan zorgen.

De SGP en veel andere fracties lieten merken erg teleurgesteld te zijn in deze aanpak van het College. Op deze manier wordt het tijdpad nooit gehaald, wordt veel te veel uitgegaan van draagvlak in het afbouwen. Maatschappelijk is de discussie inmiddels al veel verder opgeschoven, er is brede weerzin tegen de overlast vanaf half november al. De peiling had helemaal niet moeten gebeuren, er ligt immers een duidelijke uitspraak van de Raad (18 voor, 13 tegen). Het kan toch niet zo zijn dat in 2020 het vuurwerk verboden is omdat de zorg het aantal slachtoffers niet aankan en dat we in 2021 en 2022 (en verder?) die ongelukken wel weer laten gebeuren? En hoeveel zin heeft het verknallen van rond de 75 miljoen euro alleen al aan legaal vuurwerk in een paar uur tijd? Om van milieuschade en agressie richting hulpverleners nog maar niet te spreken.

Alleen VVD en PVDA steunen het College in de aanpak. Normaliter bepaalt echter de meerderheid van de Raad dat beleid uitgevoerd gaat worden. In dit geval weigert het College dit echter te doen. Wettelijk gezien heeft zij die mogelijkheid. Het is goed dat daarom de aanpak om misschien toch richting vuurwerkvrij te gaan, in de eerste helft van 2021 nog eens geagendeerd gaat worden!