Onderwijs

De gemeente krimpenerwaard telt een groot aantal onderwijsvoorzieningen die op niveau moeten blijven. Voor de leefbaarheid van de kernen is het van groot belang dat de aanwezige scholen in de kernen behouden blijven. Wij dragen het bijzonder onderwijs, waarbij de Bijbel het uitgangspunt is voor het onderwijskundig handelen, in het bijzonder een warm hart toe.

De SGP wil onderwijsvoorzieningen die een uitdagende omgeving vormen voor onze leerlingen. Het IHP (Integraal huisvestingsplan) voorziet in de nieuwbouw/renovatie van verouderde onderwijsgebouwen en zorgt voor mogelijkheden om leegstand als gevolg van daling van de leerlingaantallen op te lossen.

De SGP zet zich daarom in voor:

  • Bestaande scholen in de kernen zo lang mogelijk behouden als drager van de leefbaarheid.
  • Duurzame nieuwbouw en renovatie van verouderde schoolgebouwen, waarbij, met behoud van identiteit, de functionaliteit van een schoolgebouw verbreed kan worden. Voldoende middelen dus voor het IHP deze raadsperiode.
  • Veilige scholen, met aandacht voor anti-pestprogramma's, preventie verslaving en gezond voedsel.
  • Een actief bureau leerplicht om zo leerlingenverzuim te voorkomen.
  • Aandacht voor duurzaamheid (hoe gaan we om met de schepping) op scholen.
  • Een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven, de ontwikkeling van een leer-werkbedrijf en voldoende stageplekken voor de jeugd.
  • Een blijvende ruimhartige regeling vergoeding van eht leerlingenvervoer naar SO- en SBO-scholen en naar de scholen voor bijzonder onderwijs.
  • Schoolzwemmen voor alle kinderen en met bijzondere aandacht voor (kinderen van) statushouders
  • Stimuleren van educatieve programma's op het gebied van natuur en de historie van de Krimpenerwaard
  • Versterking preventie, met name de vroegsignalering op de voorschoolse en naschoolse opvang en kinderdagverblijven, Jeugdondersteuning op School en Onderwijsarrangementen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.