Economie

Een goed ondernemersklimaat is van groot belang voor een vitale gemeente. De SGP wil economische activiteiten stimuleren. Daarbij is het van belang in het oog te houden dat de uitbreiding van een bedrijventerrein in de ene kern niet ten koste gaat van de vitaliteit van bedrijventerreinen in andere kernen. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is noodzakelijk voor het behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Het midden-en kleinbedrijf staat onder druk. De manier waarop de consument winkelt, verandert sterk. De SGP vindt het belangrijk dat de winkeliers worden gefaciliteerd om hun assortiment uit te breiden. Bedrijven en winkeliers hebben ook te maken met vormen van criminaliteit en diefstal. Om die reden vindt de SGP dat de gemeente samen met ondernemers moet zorgdragen voor een veilig ondernemersklimaat.

De SGP begrijpt dat een sterke economie goed is voor de werkgelegenheid. Dat vraagt om een betrokken samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven om de werkgelegenheid blijvend te stimuleren. De SGP zet zich in voor:

 • Een goede fysieke bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.
 • Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid.
 • Herstructurering van oude bedrijventerreinen.
 • Een goede positie voor met name de maakindustrie, de transportsector en toerisme verdienen extra aandacht. Er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor bedrijven en bedrijven worden actief bezocht door het gemeentebestuur.
 • Behoud en versterking van winkelcentra. Winkeliers formuleren eigen toekomstvisie, gefaciliteerd door de gemeente.
 • Voldoende en gratis parkeergelegenheid dichtbij winkelcentra. 
 • Stimuleren van lokale aankopen in plaats van aankopen buiten de gemeentegrens. Dat is ook ons antwoord op zondagsopenstelling.
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers en ondernemersbijeenkomsten (events).
 • Verdere stimulering van verduurzaming van bedrijven. De gemeente faciliteert initiatieven zoals WaardZaam hiervoor en ziet een rol voor energie coöperaties.
 • Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt. Een MBO opleiding/leerwerkbedrijf voor de maakwerkindustrie is gewenst.
 • Gunnen van opdrachten – mits regelgeving toelaat - aan lokale ondernemers.
 • Uitbreiden van BIZ regelingen 
 • Stimuleren van Keurmerk Veilig Ondernemen.
 • Actieve en meewerkende houding met startende ondernemers.
 • Mogelijkheden creëren voor het starten van bedrijven aan huis.
 • Vergunningverlening binnen de daartoe gestelde termijnen, vlotte afhandeling vragen ondernemers door ondernemersloket tegen acceptabele kosten.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.