Cultuur & Recreatie

De Krimpenerwaard kent een fraai cultuurhistorisch landschap dat de SGP graag wil behouden. Daarnaast kent onze gemeente dorpen en steden die een geheel eigen historie hebben. 

De SGP hecht belang aan goede recreatieve sportvoorzieningen en wil specifiek de zaterdagsport stimuleren. De uitdaging is om meer kleinschalige recreatie naar het gebied te halen en de zondagsrust in stand te houden. De zondagsrust wordt immers zeer breed gewaardeerd in dit gebied.

Op het gebied van cultuur wil de SGP zich inzetten voor:

  • Behoud van de plaatselijke historie door historische verenigingen erbij te betrekken. 
  • Goede staat van onderhoud gemeentelijke en rijksmonumenten en waar mogelijke financiële steun hiervoor.
  • Stimuleren van educatieve programma’s van musea.
  • Behoud en bouw vaste bibliotheekvoorzieningen in elke kern, eventueel samenvoegen met een reeds bestaande voorziening. 
  • Het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek drijft veel te veel op gemeenschapsgeld. Het is noodzakelijk dat het op eigen benen kan staan. Binnen enkele jaren moet het zichzelf kunnen bedruipen. Er moeten meer financiële dragers komen. Verhuur van ruimtes en alternatief gebruik van delen van het gebouw (voor bijvoorbeeld appartementen) moet worden overwogen. 

Op het gebied van recreatie wil de SGP zich inzetten voor:

  • Een Krimpenerwaard die bekend staat als uitstekend wandel, fiets of kano gebied. 
  • Stimuleren van dagtoerisme gericht op cultuur en landschap, theeschenkerij en andere passende voorzieningen, pluktuin, Bed & Breakfast.
  • Promoten van de Krimpenerwaard als prachtig dagrecreatiegebied.
  • Faciliteren van opkomende streekmarkten als gemeente.
  • Onderzoek of een kleinschalig recreatiepark een toegevoegde waarde kan hebben in de gemeente.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.