Cultuur & Recreatie

De Krimpenerwaard kent een fraai cultuurhistorisch landschap dat de SGP graag wil behouden. Daarnaast kent onze gemeente dorpen en steden die een geheel eigen historie hebben. Van belang is dat het behoud van historie op de politieke agenda staat.

De SGP hecht belang aan goede recreatieve sportvoorzieningen en wil specifiek de zaterdagsport stimuleren. De uitdaging is om meer kleinschalige recreatie naar het gebied te halen en de zondagsrust in stand te houden. De zondagsrust wordt immers zeer breed gewaardeerd in dit gebied.

Op het gebied van cultuur wil de SGP zich inzetten voor:

  • Behoud van de plaatselijke historie door historische verenigingen erbij te betrekken.
  • Steun voor het StreekFonds Krimpenerwaard ten behoeve van stimulering van duurzame projecten. 
  • Goede staat van onderhoud gemeentelijke en rijksmonumenten en waar mogelijke financiële steun hiervoor.
  • Stimuleren van educatieve programma’s van musea.
  • Behoud van een mobiele of vaste bibliotheekvoorziening in elke kern. Kleine kernen met mobiele voorziening zijn nu soms erg mager bedeeld en juist daar(door) nemen bezoekersaantallen af.
  • Het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek drijft veel te veel op gemeenschapsgeld. Het is noodzakelijk dat het op eigen benen kan staan. Binnen enkele jaren moet het zichzelf kunnen bedruipen. Er moeten meer financiële dragers komen. Verhuur van ruimtes en alternatief gebruik van delen van het gebouw (voor bijvoorbeeld appartementen) moet worden overwogen. 

Op het gebied van recreatie wil de SGP zich inzetten voor:

  • Stimuleren van dagtoerisme gericht op cultuur en landschap, theeschenkerij en andere passende voorzieningen, pluktuin, Bed & Breakfast.
  • Promoten van de Krimpenerwaard als prachtig dagrecreatiegebied.
  • Ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk realiseren.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.