Afvalbeleid

De SGP staat bij afvalinzameling voor dat grondstoffen zoveel als mogelijk hergebruikt worden. De gemeente maakt een beweging richting een circulaire economie en hecht veel belang aan een groene omgeving. Daarom moet de gemeente duurzaam en circulair inkopen. De kernpunten voor de SGP zijn:

  • Het tarief voor afval in de grijze container relatief duur maken om afval scheiden zo te belonen.
  • Het bestrijden van plastic verpakkingen.
  • Vrijwilligers die oud papier inzamelen belonen met een prijs met kilo i.p.v. per gewerkt uur.

Zwerfafval moet worden voorkomen en daarom steunt de SGP initiatieven als een opzomerdag of straat-/wijkgerichte schoonmaakacties. Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.