Reindert Barth

Commissielid

Mijn naam is Reindert Barth, 23 jaar oud en al mijn hele leven woon ik in Ouderkerk aan den IJssel. Ik ben getrouwd en vader van een zoontje. In het dagelijks leven werk ik als projectontwikkelaar bij De Vries en Verburg in Stolwijk. Het is mooi om te wonen en te werken in de Krimpenerwaard.
Politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Sinds deze raadsperiode mag ik commissielid zijn namens de SGP. Binnen de SGP-fractie richt ik me met name op de onderwerpen binnen de portefeuilles ruimtelijke ordening en financiën.

Binnen deze portefeuilles liggen ook de komende periode weer
diverse uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van woningen binnen de kernen. Het is belangrijk om woningen binnen de kernen toe te voegen om zo leefbare kernen te behouden en ook jongeren een kans te bieden op de woningmarkt.

Op deze wijze hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van onze leefomgeving.
Terug naar overzicht