HomeKernen

Kernen

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

De gemeente bestaat uit 11 dorpen en steden. Die hebben allemaal hun eigen karakter. Dat moet
behouden blijven. Iedere kern heeft ook zijn eigen vraagstukken. Die benoemen we hieronder. Daar
wil de SGP voor gaan. Er zijn natuurlijk ook zaken die iedereen raken. Een aantal van deze zaken worden hieronder genoemd. In ons verkiezingsprogramma vindt u alle punten. Aan de linkerkant vindt u de SGP punten per kern.

De SGP in de Krimpenerwaard

 • zet zich in voor een oplossing van het fileprobleem bij de Algerabrug
 • krijgt een beter openbaar vervoer, ook 's avonds
 • wordt de eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland
 • bevordert dat >20% van de inwoners bij Burgernet is aangesloten
 • zet erop in dat de hulpdiensten de aanrijtijden kunnen halen
 • zorgt voor fietsveiligheid op de polderwegen en dijken
 • behoudt de zondag als collectief rustmoment
 • is dienstverlenend:werkt (vergunningaan)vragen zo snel mogelijk af
 • is goed voor de boeren: zij beheren het landelijk gebied en hebben
 • ruimte nodig voor hun bedrijfsvoering
 • zorgt voor goede huisvesting voor onze scholen
 • gaat voor (mobiele) bibliotheken in iedere kern: lezen is waardevol
 • probeert eenzaamheid te voorkomen: iedereen is betrokken!
 • vraagt van uitkeringsgerechtigden een bijdrage door middel van vrijwillligerswerk: dat stimuleert betrokkenheid en participatie
 • bevordert actief samenwerking tussen de instanties van jeugdhulp
 • promoot Krimpenerwaard als dagrecreatiegebied: hier kunnen
 • mensen fietsen en wandelen als nergens anders
 • voorkomt plaatsing van windmolens in het gebied: de hoogspanningsmasten tasten de horizon al meer dan genoeg aan
 • blijft onverminderd inzetten op afvalscheiding: goed voor de portemonnee
 • zorgt voor voldoende woningbouw met name voor onze jongeren
 • verhoogt de gemeentelijke lasten niet