HomeKernenStolwijk

Stolwijk

Stolwijk

Realisatie van een extra rotonde op de provinciale weg

Inventarisatie toekomstige woningbouwlocaties; de beschikbare locaties zijn bijna volgebouwd

Herinrichting Populierenlaan, met oog op betere verkeersdoorstroming