HomeFractieWethouder

Wethouder

Sinds 2 februari 2015 mag ik wethouder zijn van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard namens onze SGP. Een mooie taak om ons coalitieakkoord samen met de collega wethouders  te gaan uitvoeren. 

De volgende portefeuilles mag ik beheren:

  •  Jeugd en onderwijs
  •  Afval en duurzaamheid
  • Gebiedsovereenkomst
  • Verkeer en vervoer

Er zijn veel zaken die direct de aandacht vragen, ik noem er een paar: de decentralisatie van de jeugdzorg en de plaats van scholen daarin, de voorbereiding van de invoer van Diftar, kavelruil Den Hoek, de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst Veenweiden. k waardeer de input van burgers en sta hier voor open. Met elkaar kunnen wij stappen vooruit zetten. Niet in eigen kracht, maar alleen door de zegen van de Heere God. Lees meer over Pieter Neven in het interview (klik hier). In de onderstaande blog kunt u de werkzaamheden van de wethouder volgen.