Fractie

De SGP staat voor een principieel geluid. Wij bedrijven politiek op grond van de Bijbel. In de Bijbel maakt God ons bekend hoe Hij wil dat wij leven. Deze leefregels, samengevat in de Tien Geboden, geven niet alleen richting aan ons persoonlijke leven, maar ook aan het maatschappelijke leven. Neem bijvoorbeeld de rustdag. De Heere God geeft in de Bijbel het wijze gebod om de zondag als dag van rust anders in te vullen dan de andere dagen van de week. Speciaal op die dag kunnen wij onze tijd besteden aan kerkgang en gezin. Even niet bezig zijn met de dingen van alledag. Het is ook hierom dat de SGP tegen bijvoorbeeld het openstellen van winkels op zondag is. Om dezelfde reden wil de SGP geen medewerking verlenen aan activiteiten die de Bijbelse invulling van de zondag in de weg staan. De samenleving is er goed mee om de zondag als bijzondere dag in de week te gebruiken voor rust en bezinning.

De SGP bedrijft ook praktische politiek. Wij denken positief-kritisch mee over het beleid dat gevoerd moet worden en zoeken daarbij naar datgene dat voor u als inwoner het best is. Zo willen wij de financiën van de gemeente niet op orde houden door allereerst de lasten te verhogen, maar de uitgaven te beperken. De overheid moet de tering naar de nering zetten. De gemeentelijke overheid moet efficiënt georganiseerd zijn en er moet kritisch gekeken worden naar de doelen waaraan overheidsgelden besteed worden. Dat doet u thuis immers ook? Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Een bovendien: niet alles hoeft door de overheid betaald en gedaan te worden. Daar waar burgers ingezet kunnen worden – en er zijn voorbeelden van goede buurtinitiatieven – moet daar zeker gebruik van worden gemaakt.
 
Tegelijk moeten we erkennen dat er mensen zijn die extra steun verdienen. Leven op basis van een uitkering is niet gemakkelijk. Leven met een beperking evenmin. Daar waar het echt nodig is, wil de SGP een ruimhartig beleid voeren als het gaat om bijvoorbeeld de verstrekking van hulpmiddelen. Rechtvaardigheid en barmhartigheid gaan wat betreft de SGP betreft hand in hand bij de uitvoering van het beleid in het sociaal domein.
 
Jan-Willem van der Ham
Jan-Willem van der Ham Fractievoorzitter J.vanderHam@krimpenerwaard.nl

Portefeuilles

 • Bestuurlijke zaken
 • Decentralisaties zorg

 • Erik Wassink
  Erik Wassink Gemeenteraadslid E.Wassink@krimpenerwaard.nl

  Portefeuilles

 • Economische zaken
 • FinanciĆ«n
 • Milieu en Afvalverwerking

 • Jan Verburg
  Jan Verburg Gemeenteraadslid J.Verburg@krimpenerwaard.nl

  Portefeuilles

 • Inkomen, Subsidie en Vreemdelingenbeleid
 • Kunst, Cultuur, Recreatie, Toerisme
 • Onderwijs

 • Eric Koelewijn
  Eric Koelewijn Gemeenteraadslid E.Koelewijn@krimpenerwaard.nl

  Portefeuilles

 • Ruimte en volkshuisvesting

 • Andre van de Wende
  Andre van de Wende Gemeenteraadslid A.vanderwende@krimpenerwaard.nl

  Portefeuilles

 • Openbare orde en veiligheid
 • Verkeer en vervoer

 • Maarten Noordergraaf
  Maarten Noordergraaf Commissielid M.Noordergraaf@krimpenerwaard.nl
  Jan Versluis
  Jan Versluis Commissielid J.versluis@krimpenerwaard.nl
  Wim van Persie
  Wim van Persie Commissielid W.vanPersie@krimpenerwaard.nl