HomeFractie

Fractie

De SGP staat voor een principieel geluid. Wij bedrijven politiek op grond van de Bijbel. In de Bijbel maakt God ons bekend hoe Hij wil dat wij leven. Deze leefregels, samengevat in de Tien Geboden, geven niet alleen richting aan ons persoonlijke leven, maar ook aan het maatschappelijke leven. Neem bijvoorbeeld de rustdag. De Heere God geeft in de Bijbel het wijze gebod om de zondag als dag van rust anders in te vullen dan de andere dagen van de week. Speciaal op die dag kunnen wij onze tijd besteden aan kerkgang en gezin. Even niet bezig zijn met de dingen van alledag. Het is ook hierom dat de SGP tegen bijvoorbeeld het openstellen van winkels op zondag is. Om dezelfde reden wil de SGP geen medewerking verlenen aan activiteiten die de Bijbelse invulling van de zondag in de weg staan. De samenleving is er goed mee om de zondag als bijzondere dag in de week te gebruiken voor rust en bezinning.

De SGP bedrijft ook praktische politiek. Wij denken positief-kritisch mee over het beleid dat gevoerd moet worden en zoeken daarbij naar datgene dat voor u als inwoner het best is. Zo willen wij de financiën van de gemeente niet op orde houden door allereerst de lasten te verhogen, maar de uitgaven te beperken. De overheid moet de tering naar de nering zetten. De gemeentelijke overheid moet efficiënt georganiseerd zijn en er moet kritisch gekeken worden naar de doelen waaraan overheidsgelden besteed worden. Dat doet u thuis immers ook? Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Een bovendien: niet alles hoeft door de overheid betaald en gedaan te worden. Daar waar burgers ingezet kunnen worden – en er zijn voorbeelden van goede buurtinitiatieven – moet daar zeker gebruik van worden gemaakt.
 
Tegelijk moeten we erkennen dat er mensen zijn die extra steun verdienen. Leven op basis van een uitkering is niet gemakkelijk. Leven met een beperking evenmin. Daar waar het echt nodig is, wil de SGP een ruimhartig beleid voeren als het gaat om bijvoorbeeld de verstrekking van hulpmiddelen. Rechtvaardigheid en barmhartigheid gaan wat betreft de SGP betreft hand in hand bij de uitvoering van het beleid in het sociaal domein.
 
Jan-Willem van der Ham
Jan-Willem van der Ham Fractievoorzitter J.vanderHam@krimpenerwaard.nl

Portefeuilles
Bestuur
Openbare Orde & Veiligheid
Agrarische zaken Gebiedsovereenkomst
Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting (Oost)

Pieter Neven
Pieter Neven Gemeenteraadslid P.Neven@krimpenerwaard.nl

Portefeuilles
Jeugd en onderwijs
Afval en duurzaamheid Gebiedsovereenkomst
Sociale voorzieningen

Erik Wassink
Erik Wassink Gemeenteraadslid E.Wassink@krimpenerwaard.nl

Portefeuilles
Economische zaken
Financiƫn
Ruimtelijke Ordening
& Volkshuisvesting (west)


Jan Verburg
Jan Verburg Gemeenteraadslid J.Verburg@krimpenerwaard.nl

Portefeuilles
Rekenkamer
Verkeer & Vervoer
Kunst & Cultuur, Recreatie & Toerisme
Maatschappelijke dienstverlening
Strategische Visie

Eric Koelewijn
Eric Koelewijn Commisielid E.Koelewijn@krimpenerwaard.nl

Portefeuilles
Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting

Maarten Noordergraaf
Maarten Noordergraaf Commissielid M.Noordergraaf@krimpenerwaard.nl

Portefeuilles
Openbare Orde & Veiligheid
Verkeer & Vervoer
Onderwijs
Strategische Visie

Wouter de Jong
Wouter de Jong Commissielid w.dejong1@krimpenerwaard.nl

Portefeuilles
Kunst & Cultuur, Recreatie & Toerisme
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Eric Thierrij
Eric Thierrij Commissielid e.thierrij@krimpenerwaard.nl

Portefeuilles
Bestuur
Economische zaken

Wim van Persie
Wim van Persie Steunfractielid

Portefeuilles
Onderwijs

Jan Versluis
Jan Versluis Steunfractielid
Ernst Pols
Ernst Pols Steunfractielid