13 september 2017

Zondagse festiviteiten Haastrecht

 

De SGP fractie heeft vragen gesteld over de vele activiteiten op zondag. Steeds vaker wordt de zondag gebruikt voor allerlei aktiviteiten, zeker in Haastrecht vakt dit op. Binnen een maand waren er achtereenvolgens een Wielertour (3/9), Oldtimershow en Open Monumentendag (10/9), Bierfestival (17/9) en voor de zondag daarna hangen alweer borden voor een kofferbakverkoop, al zal die niet tot problemen leiden.

De eerste 3 zondagen was het centrum deels of geheel afgesloten. Op 3/9 zelfs alle provinciale wegen zonder dat dit bekend was bij gemeente en ook niet bekend gemaakt via bladen of websites. Waardoor kerkgangers en inwoners flink moesten improviseren.

Vragen aan het college:

  1. Heeft de gemeente vergunning gegeven voor bovenstaande aktiviteiten?
  2. Zo ja, is hierbij rekening gehouden met de afspraak dat er geen nieuwe aktiviteiten en festivals op zondag worden gehonoreerd?
  3. Kan een organisatie "zomaar" provinciale wegen voor een deel van de dag afsluiten zonder dat dit bij gemeente bekend is en via bladen bekend is gemaakt?
  4. Is het College het met ons eens dat bestaande festiviteiten zoveel mogelijk tussen kerkdiensten door georganiseerd moeten worden en wordt hier ook daadwerkelijk rekening mee gehouden? O.a. vanwege de parkeerdruk in de kleine kernen.