30 oktober 2017

Werk aan de winkel!

 

Deze begroting is al weer de laatste van deze raadsperiode. De SGP kijkt tevreden terug op de resultaten die werden behaald. Maar er is nog voldoende werk aan de winkel. 

  • Hartveilig Wonen

De SGP pleit voor de publieke beschikbaarheid van tenminste één AED per woonkern. Dit kan letterlijk levensreddend zijn. Zeker gelet op het feit dat de aanrijtijden van de hulpdiensten in onze gemeente in veel gevallen niet gehaald (kunnen) worden.

  • Ouderen

De SGP wil onbeschutte dagopvang door de welzijnsstichtingen meer kunnen faciliteren, zodat in meer kernen en dichter bij huis zinvolle dagbesteding aangeboden kan worden.

  • Afvalstoffenbeleid

Krimpenerwaard heeft grote stappen gezet op het gebied van afvalscheiding. De SGP ziet mogelijkheden voor verder verbetering. We stellen voor om niet alleen blik, maar ook ander metaal (tot een bepaalde omvang) via de glasbak in te zamelen.

  • Rioolheffing

Op aandringen van de SGP hoeven enkele tientallen woningeneigenaren van wie het pand niet op het riool is aangesloten geen rioolheffing te betalen. Er zit nu nog een probleem bij niet-aangesloten agrarische percelen. Hiervoor is ontheffing nog niet geregeld. Dat moet wel gebeuren. Niet aangesloten, dan ook niet betalen.

  • Hondenbelasting

Gebrek aan diervriendelijkheid kan de SGP niet verweten worden. Voor de zomer pleitten wij al voor (geleidelijke) afschaffing van de hondenbelasting. Het college beloofde dat. Maar het is nog niet gebeurd. De SGP wil dat in deze begroting wel regelen.

Bij de uitwerking van alle plannen wenst de SGP het college Gods zegen toe.