1 maart 2016

Vragen over verlopen bouw- en omgevingsvergunningen

SGP-fractie Krimpenerwaard stelt vragen over verlopen bouw- en omgevingsvergunningen.

De SGP-fractie heeft na een tip van een bedrijf vragen gesteld aan het College van BenW over verleende bouw- en omgevingsvergunningen die na 2,5 jaar vervallen kunnen worden verklaard. De fractie wil voorkomen dat vergunninghouders per ongeluk of door omstandigheid met grote problemen worden geconfronteerd. De antwoorden op de vragen worden hier binnen enkele weken verwacht en geplaatst.

Toelichting:

Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen van een bouwwerk”.http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Krimpenerwaard/396807/396807_1.html Deze zijn 9-2-16 door het College vastgesteld. Hierin staat in art. 2 dat direct na 2,5 jaar na verlenen omgevingsvergunning het College de vergunning weer in mag trekken.

Op zich worden valide argumenten aangevoerd zoals Bouwbesluit wat na 2,5 jaar heel anders kan zijn met aangescherpte bouwregels.

Echter, enkele niet zelden voorkomende situaties waardoor vergunninghouders in zeer grote problemen kunnen komen zijn:

  • Agrariërs die op laatste moment toch geen geld krijgen en dus over de 2,5 jaar heen gaan
  • Kavels met bouwvergunning werden door de crisis heel lang niet verkocht
  • Oude huis niet verkocht gekregen waardoor 2,5 jaar verstrijkt

De vraag is of het intrekken van een vergunning om reden van Bouwbesluit niet buiten proporties is. Een bouwwerk zal immers altijd aan de veiligheidseisen moeten voldoen. Het lijkt geen zwaar genoeg argument om dan maar de hele vergunning in te trekken. Kortom, vooral het belang van de aanvrager wordt niet gediend.

Vragen:

Vragen aan het College zijn:

  1. Hoeveel verleende of ongebruikte vergunningen zijn de 2,5 jaar termijn overschreden en komen nu in de gevarenzone?
  2. Hanteren alle gemeenten dit beleid en deze termijn?
  3. Is het mogelijk de termijn eenmalig in overleg met 2 jaar op te rekken of liever nog standaard een langere termijn van tenminste 3,5 jaar vast te stellen in het besluit?
  4. Het lijkt gezien de verordening een automatisme dat de vergunning ongedaan wordt gemaakt. Vind er in alle gevallen eerst een gesprek plaats en zijn er dan in overleg goede afspraken te maken?