11 januari 2018

Verkiezingsprogramma

SGP Krimpenerwaard publiceert definitief verkiezingsprogramma

De SGP in de gemeente Krimpenerwaard heeft haar definitieve verkiezingsprogramma ‘SGP raakt de Kern’ voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart gepubliceerd. Lijsttrekker Jan Willem van der Ham: “Het is een programma onze inwoners dat van de SGP mogen verwachten: Sociaal, Geloofwaardig en Praktisch. Ons verkiezingsmotto ‘SGP raakt de Kern’ drukt uit hoe belangrijk wij de ontwikkeling van vitale kernen binnen onze gemeente vinden. Een prachtig vervolg op ons motto voor de lopende raadsperiode ‘Bij de Kern blijven’. Merk tegelijk op dat Kern met een hoofdletter staat geschreven. Dat verwijst voor ons naar onze onderliggende waarden waar het ons om te doen is: politiek bedrijven op grond van de Bijbel. Die vormt het hart, de Kern van ons handelen.”

Alle belangrijke thema’s voor onze gemeente Krimpenerwaard komen aan de orde. De SGP wil inzetten op voldoende woningbouw, aansluitend op de bestaande bebouwing. Wij moeten onze inwoners, met name onze jongeren, vasthouden in ons gebied. SGP waardeert het ondernemerschap positief. Daarvoor moeten wij investeren in ruimte voor nieuwe initiatieven, het treffen van goede voorzieningen (zoals snel internet) en een uitstekende bereikbaarheid. Dat vraagt de komende jaren scherpe keuzes. Onze boeren zijn onmisbaar voor onze gemeente. Zij geven het historische landschap een uniek gezicht. Ook zij moeten ruimte hebben voor een gezonde bedrijfsvoering en moeten voldoende mogelijkheden krijgen voor verbreding van hun activiteiten. Wat duurzaamheid betreft blijft de SGP investeren in een goed afvalbeleid en een toekomstgericht energiebeleid. Dat laatste betekent niet dat de SGP de Krimpenerwaard wil openstellen voor windmolens. Die passen hier niet.

Jan Willem van der Ham: “Kortom, de SGP geeft veel te kiezen. Beloftes die de SGP doet, maken wij waar. Dat heeft de SGP in deze raadsperiode ook laten zien. Reden genoeg voor onze inwoners om op 21 maart hun stem aan de SGP te geven. Wij hopen op een mooie verkiezingsuitslag!”

Lees het verkiezingsprogamma hier.