2 juni 2023

Toekomstperspectief Krimpenerwaard

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei bespraken we o.a. het Toekomstperspectief Krimpenerwaard. Wij brachten een amendement in om nog twee punten te wijzigen. Met steun van de andere coalitiepartijen, Christenunie, Lokaalop1 en Leefbaar Krimpenerwaard had dit amendement een ruime meerderheid. Onderstaand de inbreng van onze fractievoorzitter én het amendement.

Vz, mijn fractie denkt ook dat het vooral naar buiten toe goed is om een overzichtelijk lobbydocument te hebben als gemeente.

Het hoofdstuk over het vitaal buitengebied zou wat de SGP betreft op 2 punten een aanpassing nodig hebben, dat is in de cie ook al enigszins gepasseerd. 

  • het perspectief gaat er nu soms bijna vanuit dat elke boer ook net zo goed natuurbeheerder zou kunnen worden. Ons Amendement 026 stelt dat er ook al een heel grote inspanning op natuurgebied is geleverd, met de omvorming van 2.250 ha landbouwgrond. Onze gemeente loopt wat dat betreft echt voorop qua natuurdoelen. Wethouder Boere verwoordde dit in de laatste cie-vergadering heel sterk. Het amendement zorgt voor iets meer evenwicht in natuur- en boerenbelangen. Beide zijn onmisbaar om de doelen te bereiken.
  • Ons tweede tekstvoorstel betreft maatregelen om bodemdaling tegen te gaan. Het toekomstperspectief noemt heel goed innovaties als onderwaterdrainage en klei op veen maar noemt in dezelfde zin ook peilverhoging van het grondwater. Het voorstel van de SGP is om die laatste mogelijkheid (peilverhoging) ook echt als laatste in te zetten en eerst te richten op echte innovaties die momenteel volop uitgevoerd worden. Peilverhoging is wellicht effectief maar voor agrariërs onwerkbaar. Geef eerst de innovaties alle kans! Overigens, in flinke delen van onze Waard is de daling slechts 2 mm per jaar, daar moeten we zeker geen rigoureuze stappen willen zetten.

Dit amendement is alleen voorzien van het logo van de SGP maar een ruime meerderheid van de raad, waaronder ChristenUnie, Lokaalop1, Leefbaar en de coalitiepartijen ondersteunen de 2 wijzigingen van harte, waarvoor veel dank!

Vz, met deze aanpassingen zal ook de SGP voluit achter dit Toekomstperspectief staan!