19 februari 2019

Teleurstellende beantwoording vragen havengelden en walstroom

 

De fractie SGP Krimpenerwaard is teleurgesteld over de beantwoording van de vragen die gesteld zijn over verhoogde tarieven van de havengelden en de walstroom.

Het College van B&W stelt zich vierkant op achter de verhoging van de tarieven en is niet bereid om een onderzoek in te stellen (benchmark) naar tarieven van vergelijkbare schippersgemeenten. De vraag of het college bereid is een dergelijke notitie op te stellen wordt beantwoord met: “Bij de behandeling van de Begroting 2019 is onder meer van gedachten gewisseld over de tarieven van havengelden en walstroom en de kostendekkendheid. Wij menen dat het vaststellen van de tarieven een juiste beslissing is geweest.” Dus geen notitie. Geen onderzoek. 

Contact met BNL Schuttevaer afdeling Ouderkerk aan den IJssel levert het volgende beeld op na de 40 procent tariefsverhoging en walstroom: veel schippers besluiten nu al vanwege hoge kosten bij weekenden niet aan te meren in de gemeente Krimpenerwaard en overwegen dat tijdens de bouwvak in de zomervakantie ook niet te doen. Daarnaast wordt aangelegd bij een steiger waarbij geen walstroom voorziening aanwezig is. Daar wordt alleen havengeld betaald, maar geen stroom. BNL Schuttevaer geeft aan dat het tarief voor walstroom van de gemeente Krimpenerwaard het hoogste van Nederland is. Amsterdam heeft voor 2019 zelfs de tarieven verlaagd. Een week aanmeren in bijvoorbeeld Ouderkerk aan den IJssel kost alleen al door de walstroom 300 euro extra bij een modern binnenvaartschip en aan havengelden 100 euro extra (middelgroot schip). 

De SGP vreest dat dit jaar veel schippers Ouderkerk aan den IJssel zullen mijden, er dan ook eerder minder inkomsten uit havengelden zullen komen dan meer. En dat het beeld van afgemeerde schepen tijdens vakanties tot het verleden gaan behoren. Jammer dat het college niet bereid is een vergelijking te maken met andere gemeenten en zo deze ondernemers niet serieus neemt. De SGP vindt de beantwoording van het college een slecht signaal richting deze beroepsgroep. En ook is het jammer voor Ouderkerk aan den IJssel, want schippers en Ouderkerk horen bij elkaar.