19 mei 2015

SGP maakt zich hard voor lokale ondernemers

Tijdens de raadsvergadering van 19 mei jl. hield Eric Koelewijn zijn maidenspeech. Hij sprak over het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Het college stelde voor om de grens voor meervoudig onderhands aanbesteden te stellen op 1 miljoen euro. Eric bepleitte een hogere grens. Toen wethouder Boere aangaf hiermee te kunnen leven, diende hij een amendement in om dit bedrag te verhogen naar 1,5 miljoen euro. Het amendement kreeg steun van alle partijen en is dus raadsbreed aangenomen. Door deze wijziging krijgen lokale ondernemers meer ruimte en kans op binnenhalen van een aanbesteding. De SGP draagt lokale ondernemers een warm hart toe, zij zorgen immers voor werkgelegenheid en economische groei in de gemeente.

Ook is op vragen van de SGP toegezegd om een informatieavond te organiseren in samenwerking met de ondernemerskringen, waarbij uitleg aan lokale ondernemers zal worden gegeven over het inkoopbeleid en op welke wijze ondernemers in kunnen schrijven op een aanbesteding. Het actief benaderen van ondernemers door de gemeente is een speerpunt van de SGP en waar mogelijk proberen we dat te stimuleren. De toegezegde informatieavond is daar een voorbeeld van.