4 februari 2017

SGP Afdeling Krimpenerwaard een feit

 

Per 1 januari 2017 is de nieuwe plaatselijke afdeling van de SGP Krimpenerwaard ontstaan. Eind 2016 hebben de leden van de 6 plaatselijke kiesverenigingen (Bergambacht, Berkenwoude, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) gekozen voor het vormen van één plaatselijke afdeling.

De nieuwe voorzitter Maarten Noordergraaf is erg blij met deze ontwikkeling. ‘Voor enkele verenigingen was het heel lastig om de bestuursfuncties vervuld te krijgen. Daarom ben ik blij dat de leden van alle plaatselijke kiesverenigingen uiteindelijk voor de samenvoeging hebben gekozen. Aangezien we nu een gemeente Krimpenerwaard vormen is het ook een logische stap.'

Bezwaren
Er waren zeker ook kritische geluiden te horen, aldus Noordergraaf. ‘Een aantal leden was bang dat de binding met de kernen sterk zou verminderen. Aan ons als nieuw bestuur de uitdaging om dat te voorkomen. Dat willen we onder andere doen met het oprichten van plaatselijke comités. Ook proberen we in elk jaar in iedere kern een bijeenkomst te organiseren.’

SGP geluid versterken
Met deze nieuwe afdeling hoopt de SGP alle kennis, ervaring en deskundigheid van de oude kiesverenigingen te kunnen bundelen om zo de SGP in de Krimpenerwaard verder te versterken.
Een belangrijkste thema voor de nieuwe afdeling is de voorbereiding voor de raadsverkiezingen in maart 2018. Onder het voorzitterschap van Maarten Noordergraaf hoopt het nieuwe bestuur het huidige ledenaantal van ruim 600 ook flink te kunnen vergroten.
‘We hopen dat met name ook jongeren het belang van Bijbels gefundeerde politiek inzien en zich aanmelden als lid. Ook zoeken we nog vrijwilligers die willen helpen de zichtbaarheid van de nieuwe, plaatselijke afdeling te vergroten,’ aldus Noordergraaf.
De overige benoemde bestuursleden zijn Wim van Persie (secretaris), André Gelderblom (penningmeester), Cock Boon, Jan Versluis, Koos Verburg, Eric Thierrij, Arian de Weert, Alex Hoogendoorn, Jan de Heer en Simon Kalkman als algemene bestuursleden.