2 januari 2019

Schriftelijke vragen SGP – havengelden en walstroom

 

Onze schippers in Ouderkerk aan den IJssel zijn massaal in protest gekomen tegen de fors duurder geworden tarieven voor walstroom en havengelden.

In een aantal (vakantie) maanden geldt het tarief van 350 euro per week i.p.v. 245 euro. Daarnaast is de stroom van 27 naar 40 cent per KWU gestegen. De schippers hebben zich bij wijze van protest massaal uitgelogd uit het electronisch systeem SAB (registratiesysteem voor het betalen van havengelden) bij wijze van protest.

De SGP fractie stelt vragen over deze situatie. Allereerst over de gebrekkige communicatie. Er is geen overleg geweest met het bestuur van BNL Schuttevaer afdeling Ouderkerk aan den IJssel. Nu legden schippers aan en zagen het aanplakbiljet bij de steiger en werden geconfronteerd met de hoge tarieven.

Daarnaast schitterde het college van B&W door afwezigheid op de jaarvergadering van de schippers, die traditioneel gehouden wordt na de Kerst. Op deze vergadering komt standaard ook gemeentelijk beleid aan de orde en waren tot nu toe wethouders van Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard (en voorheen ook Ouderkerk) aanwezig.

Met het oog op de kadernota wil de SGP een nadere onderbouwing van de tarieven, alsmede een benchmark met gemeenten waar relatief veel schippers hun thuishaven hebben. Daarnaast moet zo spoedig mogelijk actie ondernomen worden om het vertrouwen bij de schippers te herwinnen.