9 november 2016

Rioolheffing; niet aangesloten is niet betalen!

In verband met de vaststelling van de rioolheffing voor 2017 heeft de SGP met het CDA als initiatiefnemers en gesteund door vele andere fracties, een amendement ingediend waarin bedrijven en woningen die niet op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten vrijgesteld worden van deze heffing. De mogelijkheid bestond al in enkele voormalige gemeenten in de Krimpenerwaard en dat wil de SGP zo houden. Boeren hebben soms forse investeringen moeten doen om afvalwater in hun eigen mestkelder op te vangen, omdat zij niet aangesloten waren op het gemeentelijke riool. Zij zouden echter wel rioolrechten moeten gaan betalen. Datzelfde geldt voor inwoners die beschikken over een eigen septic-tank. Ook zij moeten vrijgesteld worden van rioolheffing, omdat zij zelf een investering hebben gedaan om hun rioolwater op te vangen.