1 maart 2016

Rapport opvang vluchtelingen

Raad 1 maart 2015 Rapport opvang vluchtelingen

Voorzitter, de SGP is erg ontevreden over de uitkomsten van het onderzoek opvang vluchtelingen!

Het raadsvoorstel begint zo mooi met: “de gemeenteraad is tot het standpunt gekomen dat de ellende waarin vluchtelingen verkeren, een zorg is die ook de gemeente Krimpenerwaard zich aantrekt en waar zij haar steentje aan bij wenst te dragen in een vorm van opvang voor vluchtelingen of statushouders”. En het rapport zelf start heel mooi met: “Alleen als we met elkaar voor de opvang staan, kunnen we de grote aantallen vluchtelingen adequaat opvangen, dat geldt ook voor de Krimpenerwaard”. Einde citaten.

De uiteindelijke conclusie, 5 maanden verder(!), is echter dat er op al die 160 km2 geen enkel gebouw geschikt of geschikt te maken is voor opvang. Dat wil er bij ons niet in. Wij zijn vast niet unieker dan omliggende gemeenten waar wel opvang geboden kan worden.

Daarnaast denken wij te kunnen volstaan met het huisvesten van nog geen 200 statushouders, waarvan er al 130 in de planning zaten! Al met al vinden we de inspanning van de gemeente echt ondermaats!

In de wijde regio namen gemeenten hun verantwoordelijkheid, denk aan Katwijk met 1200 plaatsen, Leiden met 250, Utrecht met 450, Alphen met 1100 plaatsen. In Hollands Midden zijn wij een van de laatste gemeenten die nog vrijwel niets deden.

De SGP vindt om enkele redenen dat we dit rapport nu alleen voor de plannen mbt statushouders moeten aannemen maar ons niet neer moeten leggen bij het idee dat er geen ruimte is voor opvang van vluchtelingen. We moeten ons als gemeente terdege voorbereiden op opvang op heel korte termijn om zeker 5 redenen:

  1. Omdat de vluchtelingenstroom nog steeds niet afneemt, integendeel we verwachten 90.000 vluchtelingen in NL in 2016.
  2. De ellende van deze mensen vaak heel groot is en onze gemeente nauwelijks iets gedaan heeft op dit punt.
  3. Omdat de COA nu ook meebeweegt met gemeenten om tot kleine lokaties te komen en zomaar weer aan kan kloppen, op dat moment moeten we als gemeente klaar staan met die kleine opvanglokaties
  4. Omdat we nu niet meer kunnen volhouden een startende gemeente te zijn en de handen te vol te hebben aan onszelf, iedereen ziet dat de zaken best goed geregeld zijn in ons gebied, tijd om ook naar buiten toe een royaal gebaar te maken en niet steeds andere gemeenten het werk te laten doen
  5. Omdat een belangrijk deel van de Raad dit wil

Waar een wil is, is een weg!

Voorzitter, in oktober hebben wij betoogd dat onze drijfveer om ruimhartig gastvrijheid naar deze mensen toe te bewijzen, een Bijbelse drijfveer is. Wij hebben dat met vele voorbeelden aangetoond. Wij kunnen niet weg blijven kijken van dit probleem! Zoals we tot nu toe wel steeds hebben gedaan!

Tevens hebben wij toen gezegd dat niet draagvlak maar draagkracht in de bevolking doorslaggevend is. We hoeven niet te kijken naar draagvlak want dat is er soms wel en soms niet. Draagkracht is de aanwezigheid van voorzieningen, vrijwilligers enz. Draagkracht zorgt voor integratie en uiteindelijk voor draagvlak zelfs. Kijk naar het goede voorbeeld wat Krimpen ons voorhield! Ook in de Krimpenerwaard hebben velen aangegeven klaar te staan om te helpen. Draagkracht ontstaat vaak ook werkende weg, kijk maar naar diverse gemeenten waar aanvankelijke weerstand snel omsloeg naar een positieve kijk op vluchtelingen en er uiteindelijk ook draagvlak ontstaat.

Zoals gezegd willen wij dus wel graag akkoord gaan met de huisvesting van de statushouders maar niet met de conclusie dat er geen opvang voor vluchtelingen beschikbaar is!

Vorige keer sloten we af met de conclusie dat we misschien een piepklein stukje van onze ongelofelijke welvaart in moeten leveren als er 250 asielzoekers gehuisvest moeten worden. Dan hebben we het overigens nog maar over een half procent van de bevolking. Laat de COA maar komen maar laten wij zorg dat we er klaar voor zijn met enkele grotere en kleinere lokaties. Ook de fracties die vorige keer pleitten voor kleinere opvanglokaties zullen dit voorstel onverwijld steunen!

En om straks niet opnieuw de pijnlijke conclusie te hoeven trekken dat we nog steeds zo ver zijn als begin oktober, wil mijn fractie vanavond concreet horen op welke termijn welke lokaties geschikt zijn te maken voor opvang van welke hoeveelheden vluchtelingen!