7 oktober 2015

Raad stemt in met voorgestelde maatregelen opvang vluchtelingen

Op 6 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard met 17 stemmen vóór (SGP, CDA, PvdA, CU en D66) en 13 stemmen tegen (Gemeentebelang Krimpenerwaard, VVD, Gemeentebelang Schoonhoven en Pro Krimpenerwaard) ingestemd met het voorstel van B&W voor de opvang van vluchtelingen.

Dit betekent dat er 31 extra statushouders versneld een (gezamenlijke) woning krijgen aangeboden en er onderzoeken komen naar de mogelijkheden voor satellietlocatie(s) van een AZC en gemeentelijke zelfzorgarrangementen voor 30 tot 100 statushouders. In de gemeente Krimpenerwaard komt geen volwaardig AZC en ook geen 72 uurs noodopvang.

De raad stemde niet in met de amendementen (wijzigingsvoorstellen) van Gemeentebelang Krimpenerwaard om de satellietlocatie(s) te schrappen en van Pro Krimpenerwaard om eerst een raadplegend referendum te houden.

Vervolg

Burgemeester Bruinsma zegde de raad toe om zo spoedig mogelijk, doch zorgvuldig, met een nadere uitwerking te komen van de onderzoeken. Op basis van de uitkomst van het onderzoek komt het college met een voorstel naar de raad om al dan niet met satellietlocaties van een AZC en gemeentelijke zelfzorgarrangementen in de Krimpenerwaard te gaan werken. Burgemeester Bruinsma bevestigde dat het definitieve besluit hierover, conform de op 22 september unaniem aangenomen motie, aan de raad is.

BRON: http://www.krimpenerwaard.nl/