7 september 2017

Proef met de aanleg van onderwaterdrainage in de Krimpenerwaard

Vanmiddag was een deel van de SGP-fractie present bij de proef met de aanleg van onderwaterdrainage. Dit gebeurde bij boer David de Jong in Stolwijk.

Hierbij worden om de 3 a 6 meter flexibele buizen in de grond gelegd op een diepte van ongeveer 70 cm. In natte perioden kan het land beter bewerkt worden en in droge perioden kan er water geïnfiltreerd worden. Zodat er tot wel 60% minder inklinking van de grond plaatsvindt en er veel minder veen verbrand. De unieke pilot die vanmiddag startte werkt met behulp van putten waar de buizen op worden aangesloten zodat de boer vanuit huis het systeem kan bedienen. Op dit moment een nog erg kostbaar systeem o.a. omdat er een kabel van de put naar de boerderij gelegd moet worden. Zonne-energie wordt daarom ook onderzocht. David de Jong gaf aan dat hij in dit systeem veel kansen ziet voor de Krimpenerwaard. Niet zozeer dat de productie zoveel hoger wordt, wel omdat de kwaliteit van gras en grond een stuk beter wordt. We gaan deze proef graag volgen!