1 juni 2023

Praat met de Raad

Heeft u ideeën waar de gemeente beter van wordt? Of heeft u een mening over de plannen waarmee de gemeente Krimpenerwaard bezig is? Kom dan langs op donderdag 8 juni!

Bijeenkomst

De  leden van de gemeenteraad willen graag met inwoners  van de gemeente Krimpenerwaard spreken over wat zij voor de komende jaren belangrijk vinden. U bent van harte welkom om op donderdagavond 8 juni uw inbreng te komen vertellen aan de raadsleden.

U kunt op deze avond  tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in de hal van het gemeentekantoor Lekkerkerk (Burgemeester van der Willigenstraat 58). Alle politieke partijen in de gemeenteraad zijn aanwezig.

Bekijk de video

Schrifelijk reageren

U kunt ook een schriftelijke inbreng sturen voor 8 juni naar griffie@krimpenerwaard.nl of per post aan Gemeente Krimpenerwaard, gericht aan de griffie: Burgemeester van der Willigenstraat 58, 2941 ES Lekkerkerk.

Kadernota 2024

Als de politieke partijen iets zien in uw idee of suggestie, dan nemen ze die mee in hun voorbereiding op de behandeling van de Kadernota 2024. In de Kadernota  worden de randvoorwaarden voor het beleid en de plannen voor het komende jaar vastgelegd. Bij de behandeling van de begroting later in het jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid. Op 21 juni staat de Kadernota op de agenda van de commissievergadering. Dinsdagavond 4 juli besluit de raad over het vaststellen van de nota in de raadsvergadering.