12 oktober 2016

Opvang Vluchtelingen II

Voorzitter de Krimpenerwaard hoeft geen vluchtelingen meer op te vangen want ze zijn er niet!

Dat is het dubbele van dit raadsvoorstel. We weten allemaal dat het vluchtelingenprobleem onverminderd groot is. Want de oorlog gaat onverminderd door. En daarom is ook de vluchtelingenstroom onverminderd groot. Alleen nu even niet naar Nederland en dus ook niet naar Krimpenerwaard. Ze worden met honderdduizenden tegelijk tegengehouden bij grenzen en in vluchtelingenkampen opgesloten in buurlanden. Onder vaak mensonterende omstandigheden. Maar het probleem vluchteling lijkt opgelost, zo zeggen sommigen!

Voorzitter, als Krimpenerwaard hebben we ons er zo gemakkelijk van afgemaakt. We hebben een jaar lang gedebatteerd, onderzoeken zijn lang uitgesteld zodat we per saldo slechts enkele tientallen statushouders moeten  huisvesten. Iets meer dan de geraamde aantallen.

Heeft het afgelopen jaar dan helemaal geen winst opgeleverd? Toch wel, van diverse onderzochte lokaties is nu bekend wat de mogelijkheden tot opvang zijn. Enkele gebouwen en braakliggende terreinen zijn zonder meer geschikt. Van andere lokaties is nu duidelijk dat ze met wat goede wil geschikt gemaakt kunnen worden. In ieder geval is duidelijk geworden dat ook Krimpenerwaard kan bijdragen zoals bijna alle andere gemeenten gedaan hebben.

Voorzitter de SGP-fractie hoopt en bidt dat de strijdende partijen in Syrie eindelijk de wapens neerleggen. Zodat de vluchtelingenstroom ophoudt en mensen zelfs weer terugkeren naar hun thuisland. Maar als de werkelijkheid anders is, moet de Krimpenerwaard er klaar voor zijnen moeten ook wij een klein steentje bijdragen aan de nood die er is onder deze mensen. Bij een eventueel nieuw verzoek van het COA kunnen wij vrijwel direct onze opties doorgeven. Ook dan zal er waarschijnlijk een flinke raadsmeerderheid zijn hart laten spreken!

Dat is, ondanks alles, de winst van het afgelopen jaar.

Winst is ook de Integratienota die voorligt. Wij stemmen in met scenario 3 waarbij we koersen op maximale integratie van statushouders, waarbij vrijwilligers, verenigingen en kerken een rol krijgen.  De hele integratiegedachte drijft zelfs op deze vrijwilligers, we mogen hen vanuit de gemeente wel maximaal faciliteren.  De inkomsten vanuit het Bestuursakkoord zijn ruim voldoende. En belangrijker, integratie betaalt zichzelf op deze manier terug.