13 december 2021

Omgevingsbeleid provincie moet op de schop

Afgelopen vrijdag 10 december sprak onze fractievoorzitter in tijdens een hoorzitting over het Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Onderstaand de volledige inspraaknotitie.

 

Beste Statenleden, geachte voorzitter,

Dankuwel dat u de gelegenheid geeft om in te spreken op deze hoorzitting over het Omgevingsbeleid. Van de toebedeelde 5 minuten zal ik er slechts 3 nodig hebben.

Mijn naam is Jan Verburg uit Haastrecht, meer dan 20 jaar raadslid in de Krimpenerwaard. En daarmee kom ik direct bij mijn punt!

Wij wonen in een schitterend gebied als Krimpenerwaarders, de inwoners van de 11 kernen zijn bijzonder gehecht aan hun dorp of stad. Waar het in alle opzichten goed wonen is, waar veel sociale cohesie is en het verenigingsleven nog steeds bloeit.

In al die 20 jaren echter is er 1 heel groot zorgpunt geweest, het kunnen bouwen om de kern vitaal te houden! Als voorbeeld neem ik mijn eigen dorp Haastrecht. In de afgelopen 25 jaar is daar alleen de wijk Bos en Water met enkele tientallen woningen gerealiseerd. Bijzonder genoeg komt daar nu ook (binnen de contour) nieuwbouw voor Galgoord/De Kleine Betuwe bij, zodat we 150 woningen kunnen realiseren. Maar daarna zijn de mogelijkheden op.

Per saldo is het aantal inwoners van Haastrecht met enkele honderden afgenomen in die jaren. De gezinsverdunning is daar de grootste oorzaak van. En het effect zie je niet direct gebeuren maar juist dit jaar zijn 2 van de 3 scholen in het dorp gefuseerd omdat het te klein werd. Je hoort het terug bij de ondernemers zoals de bouwmarkt. Je ziet het gebeuren aan de vergrijzing van de verenigingen en kerken. Winkeliers moeten in deze dorpen bijna een roeping hebben om hun zaak nog open te houden. De drogist heeft dit jaar zijn zaak gesloten in het dorp en die komt niet terug. IN mijn eigen fractie zijn 2 aanstormende talenten vertrokken naar elders omdat er geen woning beschikbaar is.

Niet alleen in Haastrecht speelt dit. Ook in nog veel kleinere kernen als Vlist, Berkenwoude, Ammerstol en Gouderak. In Gouderak mogen we nu bij gratie 3 ha bebouwen, ik was heel blij toen ik het hoorde, maar het is echt een druppel op een gloeiende plaat van de woningnood.

Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel in de Krimpenerwaard ???? In Stolwijk, Bergambacht en Schoonhoven is de afgelopen jaren behoorlijk gebouwd, omdat er nog binnen de lijnen gebouwd kon worden. Daar is het inwonertal met enkele honderden toegenomen en doen de scholen, verenigingen en kerken het als nooit tevoren! Je ziet de verschillen tussen de zeer leefbare en veel minder leefbare kernen enorm toenemen hierdoor.

Voorzitter, ik zal wel aan mijn beloofde 3 minuten zitten: mijn oproep is helder. Geef ons mogelijkheden om ook aan de randen van de kern te bouwen! Om tenminste migratiesaldo nul te houden en misschien ook nog een paar inwoners te kunnen groeien.

Bouwen in Westergouwe en Zuidplas is geen enkel probleem, daar verrijzen duizenden woningen. Maar juist de dorpen in het groen schreeuwen om vitaliteit, ook in de toekomst. Ik weet dat er regionale afspraken zijn gemaakt in Woonvisies maar die zijn gemaakt in de wetenschap dat de contouren strak om de kern liggen. Wij willen niet de hoogte in in onze dorpen en verstenen maar groen en vitaal blijven en aan de rand kunnen bouwen, sportvelden uitplaatsen e.d.

U als Provinciale bestuurders moet die verruiming mogelijk maken, waarna wij als gemeenten de kernen leefbaar kunnen houden en de woningnood aan kunnen pakken. Wij rekenen erop dat u dit samen met ons wilt doen. Meer dan wat er de afgelopen 20 jaar mogelijk was want met het huidige Provinciale beleid gaan we het niet redden.

Ik hoop dat mijn oproep duidelijk was, graag bereid fracties van informatie te voorzien! Dankuwel.